سیستم تهویه آلومینیومی داخلی Wanda Plaza

- Aug 17, 2018 -


Wanda plaza، مردم نه تنها با نیازهای عملکردی ساده مواجه می شوند. فضای زندگی هنری همواره پیگیری ما بوده است. تمام این عناصر طبیعی و سنتی، حلقه های درخت زیبا، خط کانتور زمین، توتم جیره و نمادهای پیش پا افتاده، انتزاعی، خلاصه، اکسترود شده اند.


Wanda-plaza-aluminum-ceiling-tiles.jpg


روکش آلومینیوم، مصالح ساختمانی فلزی جدید، نه تنها فضای داخلی را دوباره تعریف می کند، بلکه فضای بیرونی را تعریف می کند که تبدیل به مدرن ترین کارت کسب و کار حفاظت از محیط زیست شده است.


Wanda-plaza-artrium-aluminum-cladding-system.jpgپانل به صورت افقی یا عمودی گسترش می یابد

سفارشی سازی پانل قوس، پانل هترومورفیسم و پانچ سوراخ شده

اشکال مختلف هندسه

منحصر به فرد و راه حل اتصال مشترک

راه حل های مختلف اتصال پیوست

انتخاب رنگ گسترده و درخشش پایدار.Wanda-plaza-aluminum-ceiling-systems.jpg