اسلو هنر پانل دیواری ساختمان آلومینیومی

- Jan 13, 2018 -

oslo contise building.jpg

واقع در پشت نمادین اپرای اسلو اسنوهتا، مجموعه ای از ساختمان هایی است که اسلو را به عنوان مرکز اصلی ساختمان معرفی می کند.

perforated builidng.jpg

پروژه بارکد یک پروژه برنامه ریزی کلی است که شامل یک ردیف از ساختمان های چند منظوره بلندپروازانه است که اکثر افق های اسلو را تشکیل می دهند. هر ساختمان ترکیبی از بنگاه های مختلف معماری اروپایی است. با این حال، آنها ترکیبی از یک ترکیب جذاب از تصاویر را ایجاد می کنند، با شکاف های یکدیگر و ایجاد یک بارکد تصویر - دقیقا نام پروژه.

aluminum building wall panel.jpg

هر ساختمان تکمیل شده، توسعه ایده های ساختمان های بلند را ترویج می کند. این که آیا آنها به صورت یک پله غول پیکر و یا یک نسخه 3D که به نظر می رسد مانند تتریس، هر ساختمان دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است.