تاریخ توسعه آبله

- Sep 11, 2017 -

سقف سقف است که عمدتا برای فرودگاه ایستگاه راه آهن ساختمانهای اداری مراکز خرید ایستگاه های مترو و مکان های مسکونی و دیگر استفاده می شود. بازار گچی و هیئت مدیره پشم و PVC و آلومینیوم دال صفحه و سقف نرم و غيره است.

نسل اول محصولات تخته گچ تخته پشم;

نسل دوم از پی وی سی;

نسل سوم سقف فلزی است.

حالا تخته گچ تخته پشم نیز دائما بهبود است، هیئت مدیره گچ ضد آب و صدا عایق پشم صفحه وجود دارد. اما آنها یک صفحه تک آسان نیست, مالش دادن مینگ رک نصب دلسرد شدن و بیشتر برای پروژه. محصولات پی وی سی مقاومت فقیر بدون رطوبت، هیچ آتش آسان برای تغییر شکل و تغییر رنگ و بیشتر برای بهبود خانگی عادی قدیمی. با بهبود کیفیت مورد نیاز دکوراسیون، و در حال حاضر دکوراسیون خانه اساسا به سقف ورق سقف استفاده شده است.